App als barometer van de stad

Rotterdam zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Toezicht en handhaving speelt hierbij een belangrijke rol. De dagelijkse aanwezigheid van stadswachten in de wijken draagt bij aan het veiligheidsgevoel van Rotterdammers. Zij signaleren als eerste problemen in de buurt en zijn het directe, laagdrempelige aanspreekpunt van burgers met de gemeente.

Vraag

Met tienduizenden meldingen per jaar zijn handhavers veel tijd kwijt aan papierwerk om deze administratief af te handelen. Dit gaat ten koste van de focus op hun kerntaak; aanwezigheid op straat. Hoe kunnen we techniek inzetten om het doen van meldingen sneller, effectiever en vooral gebruiksvriendelijk te maken? En hoe maken we een groep drukbezette stadswachten enthousiast om een nieuwe tool te gaan gebruiken?

Expertise

In co-creatie met een pilotgroep handhavers hebben we de ‘Spitter’ app ontwikkeld. Door goed naar hen te luisteren en mee te lopen met hun dagelijks werk kwamen we tot een simpele maar krachtige oplossing. Een twitter-achtige app waarmee handhavers direct op straat via tekst-, beeld of steminput meldingen kunnen doen via hun smartphone. De bèta versie is snel in de enthousiaste pilotgroep uitgerold. Op basis van hun feedback is de app verder verbeterd en is de eerste release aan alle collega’s ter beschikking gesteld.

Proces

Resultaat

Met de spitter app wordt het gehele meldproces digitaal afgehandeld en zijn handhavers vaker aanwezig op straat. Door inzicht in meldingen van collega’s weten zij wat er speelt in de buurt en wordt er informatiegericht gewerkt.


Alle data bij elkaar geeft een goed beeld van de stand van zaken in de Rotterdamse wijken. Dashboarding is een interessante tool om op basis van deze data ontwikkelingen en trends te signaleren. Zo helpt technologie bestuurders bij het ontwikkelen van beleid voor een veilige en leefbare stad. Samen met de Gemeente Rotterdam zetten we hier dan ook op in bij doorontwikkeling van Spitter en toekomstige applicaties.

Spitter

Ook je proces verbeteren met een app?

Kom eens langs om kennis te maken!

Contact