Design Thinking: succesvol innoveren net als Apple, Netflix en Uber

Met de huidige technologie kunnen we dingen doen die we vroeger nooit hadden kunnen bedenken. Zo worden boodschappen binnen 10 minuten voor de deur geleverd en zijn gedeelde fietsen, scooters en auto’s niet meer weg te denken uit het straatbeeld.


Maar hoe kom je nu tot succesvolle digitale innovatie? Hoe zorg je ervoor dat je vanuit alle technologische mogelijkheden de juiste kans spot én waarde kunt realiseren voor jouw doelgroep? Want juist daarmee valt of staat jouw nieuwe service in de vorm van een software of app. 

In deze blog vertellen we je meer over Design Thinking. Wat is het precies? Hoe gebruik je het bij het ontwikkelen van software en apps? En nog belangrijker: wat zijn de voordelen en resultaten die je kunt bereiken? 

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een aanpak om digitale innovatie te realiseren. De aanpak maakt het mogelijk om complexe problemen op te lossen en nieuwe digitale ontwikkelingen te vertalen naar een waardevolle kans/oplossing voor jouw doel. Organisaties die Design Thinking hebben toegepast hebben efficiënte innovatieprocessen met grip op budget en planning. En meer tevreden gebruikers, wat leidt tot meer omzet, opbrengsten en groei!

Succesvolle innovatie is vaak het resultaat van een combinatie van een technologische ontwikkeling en een vraag of behoefte vanuit de markt. Maar hoe kun je deze twee perspectieven bij elkaar brengen en de juiste kansen vinden én realiseren? Met Design Thinking!

Design Thinking is een methode en/of mindset voor het creëren van concepten of oplossingen voor complexe problemen. Tim Brown, auteur van Change by Design, omschrijft Design Thinking in zijn boek als volgt: “Design Thinking is een innovatiemethode om waardevolle businesscases te creëren door de behoeften van de gebruiker en de beschikbare (technologische) middelen te combineren”. Als Design Thinking bureau zetten wij Design Thinking in om te ontdekken hoe je van technologie je kracht maakt.

"Design Thinking is een iteratieve aanpak voor probleemoplossing en innovatie, waarbij empathie, multidisciplinaire samenwerking en experimenteren centraal staan om gebruikersgerichte oplossingen te creëren."


Design Thinking is dus niet één methode, het is eerder een mindset. Design Thinking biedt verschillende tools en methodes, maar alle modellen houden in grote lijnen een soortgelijk proces aan van het begrijpen van de gebruikers, definiëren van de kans, het exploreren van oplossingen, prototypen en testen. Als Design Thinking agency hebben we de volgende principes:

 • De gebruiker staat centraal;

 • Co-creatie in multidisciplinaire teams;

 • Een iteratieve aanpak;

 • Snel prototypen (falen) en leren!

 

Dit levert Design Thinking je op

Het doel van Design Thinking is om efficiënter en effectiever problemen op te lossen, innovatie te stimuleren en gevalideerde producten te lanceren. Elke fase wordt geoptimaliseerd: van brainstormen tot de uiteindelijke lancering van het product. Door de methode en mindset van Design Thinking binnen jouw organisatie te integreren, creëer je een klantgerichte en innovatiecultuur. De teams raken gewend aan het denken vanuit de eindgebruikers en het ontdekken van kansen. Ook hebben zij de tools om deze kansen te onderzoeken, valideren en te realiseren!

De belangrijkste voordelen:

 • Probleemoplossend vermogen voor complexe problemen;
 • Nieuwe kansen creëren en zo onderscheiden van de concurrentie;
 • Hogere klanttevredenheid en loyaliteit;
 • Risico’s vroegtijdig identificeren en minimaliseren.
   
Probleemoplossend vermogen voor complexe problemen

Design Thinking helpt bij het afpellen van het probleem. Door het observeren en onderzoeken van de eindgebruikers en hun (online) gedrag, ga je op zoek naar het onderliggende probleem. Dit geeft ruimte voor nieuwe digitale oplossingen. Daarnaast helpt Design Thinking jou om efficiënte en effectieve exploraties uit te voeren met jouw team. Samenwerking in een multidisciplinair team en het gebruik van de brainstormtechnieken binnen Design Thinking bevorderen het delen van kennis en stimuleren de creativiteit. In deze fase kan een Design Thinking agency of Design Thinking bureau je helpen. Dit resulteert in betere ideeën en oplossingen voor jouw software of app.

Nieuwe kansen creëren en zo onderscheiden van de concurrentie

Design Thinking richt zich eerst op het begrijpen van de behoeften van de klant en vervolgens op het bedenken van innovatieve oplossingen die hieraan voldoen. Dit betekent dat Design Thinking je aanzet om bestaande digitale producten of diensten te verbeteren, maar ook om geheel nieuwe oplossingen te bedenken - oplossingen die nog niet eerder zijn geprobeerd. Dit helpt je om je te onderscheiden van de concurrentie en houdt je klanten betrokken bij jouw merk.

Hogere klanttevredenheid en loyaliteit

Door voortdurend en consequent onderzoek te doen naar de eindgebruikers en je oprecht in hen in te leven, begrijp je jouw klant beter dan wie dan ook. Hierdoor ben je in staat te identificeren waar de behoeften liggen en hierop in te spelen. Zo kun je innovatieve sofware en apps creëren die perfect aansluiten bij de behoeften van de klant of jouw bestaande digitale product inrichten voor de meest optimale klantervaring. Dit bevordert niet alleen de acceptatie en betrokkenheid van zowel huidige als potentiële gebruikers, maar creëert ook verbinding tussen hen en het digitale product. Want jij weet wat jouw klant nodig heeft, zelfs als de klant dit zelf niet eens weet!

Risico’s vroegtijdig identificeren en minimaliseren

De nadruk op het begrijpen van de eindgebruiker en betrokkenheid van verschillende disciplines vermindert het risico van het ontwikkelen van digitale producten die niet worden geaccepteerd of gebruikt, terwijl vroegtijdige identificatie van uitdagingen bijdraagt aan een efficiënter ontwikkelingsproces. Een Design Thinking bureau helpt je ook bij het minimaliseren van risico's door nieuwe ideeën iteratief te prototypen en te testen voordat ze volledig geïmplementeerd worden. Mogelijke problemen of risico's worden vroegtijdig geïdentificeerd en aangepakt, waardoor kostbare fouten later worden voorkomen.

Stappenplan - praktijkgericht model van Design Thinking

Vaak is het belang van Design Thinking duidelijk, maar vinden organisaties het lastig om het daadwerkelijk toe te passen. Dat is ook logisch, aangezien de filosofie van Design Thinking staat beschreven in diverse wetenschappelijke modellen. Om het toepasbaarder te maken, creëerden we als Design Thinking bureau één praktijkgericht model van 6 stappen of fases. 

Zo geven we als Design Thining bureau invulling aan het Design Thinking model

Fase 1. Problem discovery

Understand, empathize, needfinding en journey discovery: het zijn allerlei termen die worden gebruikt voor deze fase. Maar hoe je het ook noemt, het gaat om het begrijpen van de doelgroep. Welke pijnpunten, behoeften, wensen of verlangens spelen bij de doelgroep. Het is essentieel om je doelgroep te begrijpen, ook als je al een oplossing voor ogen hebt. Niet blindelings starten op basis van aannames, maar begrijpen welke waarde het toevoegt voor jouw doelgroep. Het moet 100% duidelijk zijn welk probleem je oplost en voor wie. 

Maar hoe kun je de eindgebruikers onderzoeken en de (latente) behoefte van jouw gebruiker begrijpen? Als Design Thinking agency gebruiken we hier allerlei tools voor: van het analyseren van bestaande data, tot observaties, enquêtes en diepte-interviews. 

Aan het eind van deze fase hebben we het volgende afgerond: 

 • Understand - Customer journey in kaart gebracht met touchpoints, bijbehorende pijnpunten en kansen
 • Define - Kansen gedefinieerd en geprioriteerd om focus aan te brengen in jouw innovatieproces

 

Fase 2. Solution discovery

In deze fase gaan we voor jouw gedefinieerde doel op zoek naar de beste oplossing. We onderzoeken wat alle mogelijke oplossingen zijn. Design Thinking moedigt aan in eerste instantie zoveel mogelijk oplossingen te bedenken, zonder beperkingen. Zo houd je een open blik. 

Door middel van Design Thinking tools voorkom je dat de brainstorm een eindeloze discussie wordt. We maken gebruik van visualisatie en brainstorm technieken die ervoor zorgen dat we ideeën gemakkelijk met elkaar kunnen delen. Door deze te combineren, brengen we het samen verder, totdat de consensus bereikt is over de eerste concept oplossing. 

Aan het eind van deze fase hebben we het volgende afgerond:

 • Ideate - Brainstorm en visualisaties om kansrijke oplossingen voor je probleem uit de eerste fase te exploreren

 • Sketch - De meest kansrijke ideeën combineren we tot een conceptoplossing in de vorm van een schets

 

Fase 3. Concept validation

In de laatste fase ontwikkelen we het prototype van jouw conceptoplossing. Dit prototype helpt je erbij om de oplossing die je voor ogen hebt concreet te maken. Je wordt gedwongen bepaalde keuzes te maken en vroeg in het proces te testen. Met het prototype verzamelen we in een vroeg stadium feedback over de toegevoegde waarde van jouw concept. 

Afhankelijk van jouw doel en concept zetten we als Design Thinking agency het prototype in voor verschillende doeleinden. Zo kun je bijvoorbeeld (een deel van) het businessmodel valideren, de gebruiksvriendelijkheid testen of jouw concept pitchen aan stakeholders. Je leert snel door het continu valideren of je de beste keuzes maakt voordat je daadwerkelijk de software of app gaat ontwikkelen.

Aan het eind van deze fase hebben we het volgende afgerond: 

 • Prototype concept - Een tastbaar prototype dat het concept kan communiceren met gebruikers en betrokken stakeholders

 • Test & validation prototype - Gebruikersonderzoek resulterend in concrete feedback en inzichten m.b.t. de conceptoplossing

 

Design Thinking in Nederland

Hoewel Design Thinking een vast proces volgt, is het in de praktijk niet altijd een lineair proces met een duidelijk begin en einde. Soms ga je heen en weer in het proces als je nieuwe problemen ontdekt of input krijgt die je niet eerder had. Zie het daarom niet als een rigide stappenplan, maar gebruik de tools en de mindset om succesvolle digitale producten te realiseren. Daarom zie je dat verschillende organisaties en zelfs landen Design Thinking anders inzetten. Zo kan het zijn dat Design Thinking in Nederland een net andere visie heeft dan elders. En dat is oké, het gaat om de iteratieve mindset.

Voorbeelden van organisaties die Design Thinking toepassen

Dat Design Thinking een succesvolle innovatiemethode is, blijkt uit de succesvolle organisaties die gebruikmaken van Design Thinking voor innovatie en het oplossen van problemen. Grote merken, waaronder Apple, Netflix en Uber, gebruiken Design Thinking om snel en effectief oplossingen voor uitdagingen te ontwikkelen. 

Lees hoe Netflix Design Thinking heeft toegepast bij de ontwikkeling van haar digitale product en hoe we als Design Thinking agency PMG hebben geholpen, door middel van onze Design Thinking aanpak, bij de ontwikkeling van hun B2B dealerportal. 

Netflix heeft de TV, film en misschien zelfs de gehele entertainment industrie veranderd. Bij Netflix wordt de waarde van Design Thinking erkend en worden teams aangemoedigd om continu nieuwe kansen te ontdekken door middel van het onderzoeken en begrijpen van de doelgroep. Netflix snapte dat mensen geen week wilden wachten op een nieuwe aflevering en gaven de mensen wat ze wilden: het gehele seizoen in 1 keer online. En zo ontstond het bingewatchen. 

Andere streamingdiensten volgden, want achterblijven was geen optie.  Netflix stopte niet met het onderzoeken van de gebruiker, wat cruciaal is. De wensen en behoeften van mensen veranderen met de ontwikkelingen mee. Om de gebruiker te geven waarvan ze zelf nog niet wisten dat ze het wilden, werd ‘because you watched’ gelanceerd en werd de ervaring gepersonaliseerd. Dit veranderde wederom de verwachting van mensen van andere entertainment platforms. Zo laat Netflix zien dat continu onderzoeken en doorontwikkelen helpt om de concurrentie voor te blijven!

Met grote fietsmerken zoals Popal, Cangoo en BirdBike is PMG marktleider in de Benelux. Meer dan 1.500 dealers in Europa werken samen met PMG aan de verkoop van een groot aantal fietsen voor kinderen en volwassenen. Fietsendealers kopen deze fietsen bij PMG in via een B2B dealerportal. Het huidige bestelproces binnen deze portal was alleen te complex en te traag voor fietsendealers. Dat moest en kon beter. 

PMG heeft Bitfactory hiervoor benaderd. Samen met PMG zijn we aan de slag gegaan met het creëren van een 360 graden klantprofiel als uitgangspunt voor de nieuwe B2B dealerportal. Door gebruikers te interviewen, data-analyses (Hotjar, Google form enquête) uit te voeren en user flow sessies te houden, verzamelden we de benodigde gebruikersinformatie die we nodig hadden als Design Thinking agency. 

Dit hebben we verwerkt in een prototype om dat vervolgens ook weer te testen met de gebruikers. Deze tests voerden we uit in een realistische setting van de doelgroep, dus met de dealers in de fietsenwinkels, zodat de gebruikerssituatie echt mogelijk is. Zo leerden we de doelgroep goed kennen en hoefden we geen aannames te doen. Door de Design Thinking methode te gebruiken, zijn we in staat geweest om de nieuwe B2B dealerportal in te laten spelen op de wensen en behoeften van de gebruiker en het inkoopproces te versnellen en soepeler te maken. 

Lees de hele PMG case hier.

Top 3 boeken aangeraden door een Design Thinking agency

Ben je enthousiast geworden over Design Thinking en wil je er nog meer over weten? We hebben de must-reads op een rijtje gezet.

Sprint, Jake Knapp

Mijn absolute favoriet! In dit boek wordt een Design Sprint tot in de details uitgelegd. Een Design Sprint is een Design Thinking model waarin je in vijf dagen tot een gevalideerde oplossing komt. Naast dat dit boek je deze methode uitlegt, worden alle (psychologische) theorieën achter het proces uitgelegd. Enorm waardevol dus om alles te leren over de Design Thinking mindset!

Creative Confidence, Tom Kelley

Teams moeten ineens aan de slag met een ‘design’ en ‘creatief’ proces. Dit kan weerstand opleveren, want veel mensen denken van zichzelf dat zij niet creatief zijn en dit dus niet kunnen. Dit boek legt uit dat eigenlijk iedereen creatief is en helpt je om jezelf en anderen in hun kracht te zetten!

Gamestorming, Dave Gray

Gamestorming is eigenlijk meer een toolkit dan een boek. Het is een verzameling van Design Thinking workshop oefeningen die je met multidisciplinaire teams kunt doen. De oefeningen zijn gecategoriseerd op doel, dus heel handig om tools te zoeken passend bij jouw uitdaging!

Aan de slag met Design Thinking

Design Thinking is een krachtig hulpmiddel om te innoveren. Het echt goed begrijpen van de klant, de stakeholders en de technische mogelijkheden is niet altijd makkelijk. Om de methode en mindset snel binnen jouw organisatie te laten landen kun je gebruikmaken van een Design Thinking agency of Design Thinking bureau zoals Bitfactory. We helpen je met een iteratieve aanpak als het gaat om onderzoek, ontwerp en het valideren van ideeën. Zo pak je de voordelen van Design Thinking en zie je impact op het terugbrengen van de totale design- en developmenttijd, het minimaliseren van risico’s en vergroot je de kans op succes! Dat wil zeggen dat de software of app toegevoegde waarde biedt, wat resulteert in snelle adoptie en hoge tevredenheid bij eindgebruikers.

Aan de slag met een Design Thinking agency? Plan een design sprint!

We helpen je graag om jouw digitale idee of vraagstuk snel te valideren. Als Design Thinking bureau gaan we aan de slag met een design sprint waarbij we binnen één week van idee naar geteste en gevalideerde oplossing gaan. Hierbij ontvang je een duidelijke roadmap voor de verdere ontwikkeling van jouw software en app. Een echte kickstart van jouw digitale product dus! 

Bel 010 - 477 40 32 om een design sprint in te plannen.
Of stuur Dagmar een e-mail op samenwerken@bitfactory.nl

Webinar over Design Thinking

Ontdek tijdens ons webinar hoe je met Design Thinking waardevolle digitale producten ontwikkelt of vernieuwende concepten ontdekt en zo meer tevreden gebruikers genereert!

Dit weet je na het volgen van het webinar:

 • Het Design Thinking proces.

 • Hoe je je idee voor (digitale) producten en diensten sneller kunt valideren.

 • De manier om draagvlak te creëren voor jouw digitale idee.

 • Hoe deze theorie in de praktijk werkt, door middel van een voorbeeldcase. 


Bekijk het webinar hier.

Over Bitfactory

Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we slimme digitale producten die hun klanten blij maken, waardoor hun business groeit. Met meer dan 50 Bits helpen we onze klanten zo steeds de volgende stap te zetten in de digitalisering van hun business. Ben je op zoek naar een Design Thinking bureau? En wil je meer weten over onze aanpak? Neem contact op en kom eens langs in onze Factory in Rotterdam. Wij denken graag actief mee over je digitale uitdagingen! 

Aan de slag met Design Thinking?

Of wil je meer weten over onze aanpak? Neem contact op met onze UX designer Dagmar!