Technische blueprint als vertrekpunt van jouw digitalisering

Het tempo waarin digitalisering plaatsvindt, is hoog. Soms zo hoog dat er binnen organisaties geen helder beeld meer is van het bestaande ecosysteem aan sites, apps, applicaties en hun onderlinge afhankelijkheid. Dat kan een belangrijk risico zijn bij het ontwikkelen van nieuwe digitale producten. Met een technische blueprint bekijk je de huidige en gewenste situatie van je ecosysteem. En heb je daarmee het plan in handen om de volgende stap op het gebied van digitalisering te zetten.

Een technische blueprint als vertrekpunt van jouw digitalisering

Een technische blueprint zorgt er dus voor dat je een goed overzicht krijgt van de huidige digitale systemen. Want wat doen jouw systemen precies? En hoe staan ze met elkaar in verbinding? Aan de hand van onderstaand stappenplan stellen we jouw blueprint op.

1. Formuleer concrete doelstellingen

Zoals bij vele projecten start je ook hier bij het formuleren van concrete doelstellingen. Denk aan doelen als kostenreductie, vergroten van de productiviteit door automatisering of meer klanttevredenheid en klantloyaliteit door digitale services. Probeer concrete doelstellingen te formuleren op basis van de ervaringen en wensen van je eindgebruikers nog voordat je start met stap twee. Daarmee kijk je heel doelgericht naar alle lagen en verbanden van het totale technische (web) landschap. 

2. Inventariseer de gewenste funtionaliteiten

Van CRM, CMS systeem en PIM systeem tot aan dataopslag; in deze tweede stap kijk je wat de belangrijkste bouwstenen zijn voor jouw technische blueprint. Hierbij is het van belang eerst te snappen wat deze bouwstenen zijn en hoe ze onderling verbonden zijn. Wat is in de kern de belangrijkste functie per systeem? Zo zijn er natuurlijk systemen voor beheer van klantdata en klantprofielen, centrale opslag en beheer van content en het managen van je complete artikeldatabase. Stel op basis van de klantreis de vereisten voor alle bouwstenen op en werk daarbij samen met interne- en externe eindgebruikers.

3. Breng datastromen in kaart

Bekijk vervolgens hoe de bouwsystemen met elkaar in verbinding staan. Hoe beweegt data zich door alle systemen en touchpoints? Waar wordt de data opgeslagen? En waar verrijkt? Wat vereist dat van de afzonderlijke applicaties als het gaat om integraties?

4. Kies de bouwstenen van je technische blueprint

De laatste stap is om concreet te kijken hoe je invulling gaat geven aan de gewenste functionaliteiten. Voldoen je bestaande systemen of ontbreken er bouwstenen? Wat zijn de requirements wat betreft performance, schaalbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid? Kijk ook of er overlap is in functionaliteit tussen systemen en kies welk systeem je per functie inzet en waar de focus ligt. Betrek interne en externe partijen bij je keuze en toets je digitale blueprint bij verschillende stakeholders.

Van wildgroei naar een toekomstbestendig digitaal ecosysteem voor Tony’s Chocolonely

Het sympathieke merk Tony’s Chocolonely is met haar slaafvrije chocolade missie tegenwoordig overal te koop en heeft een grote schare 'Serious Friends’ aan zich weten te binden. Die enorme groei van de laatste jaren zorgde binnen de organisatie voor een wildgroei aan digitale systemen. Uiteindelijk frustreerde dit de dagelijkse processen en stond het verdere groei in de weg. Het werd tijd voor een volgende stap in de digitalisering: volledige integratie van processen en systemen. Maar voordat er in oplossingen kon worden gedacht, moest er een beeld zijn van de bestaande en de gewenste situatie. Samen met Tony’s brachten wij in kaart hoe de websites, webshops, POS-, CRM-, en overige ERP systemen werken en met elkaar interacteren. Hiermee ontstond een technische blueprint met de bouwstenen die nodig waren voor een toekomstbestendig digitaal ecosysteem.

In ons andere blog geven we je ook handvatten voor je digitale strategie. We nemen je mee in alles wat er komt kijken bij het vormen van een digitaal team. 

Een technische blueprint?

Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Jetta helpt je graag verder! Bel naar 010 - 477 40 32, mail naar info@bitfactory.nl of laat Jetta met jou contact opnemen.