Hoe toegankelijk is jouw website?

Snel je favoriete schoenen kopen, je bankzaken regelen of je stroomverbruik checken; wat gaat tegenwoordig niet digitaal? Superhandig toch? Helaas is eenvoudig gebruik van sites, apps en klantportalen niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Denk aan mensen met een beperking. Zij gebruiken veelal hulpapparatuur om de pc te bedienen zodat zij van internet gebruik kunnen maken. Toch lopen zij in de praktijk vaak tegen drempels aan omdat websites of applicaties niet goed zijn gebouwd of ingericht. Hoe voorkom je dat jij gebruikers online buitensluit?

 

Met je muis of hand navigeren om content tot je te nemen lijkt vanzelfsprekend. Maar niet iedereen heeft het even makkelijk op internet. Denk aan blinden en slechtzienden of ouderen met een verminderd gezichtsvermogen. Maar ook doven en slechthorenden, mensen met een verminderde handfunctie of een beperkte leesvaardigheid. Door de vergrijzing groeit deze doelgroep ook in rap tempo. En al deze mensen willen ook blijven meedoen in de (digitale) samenleving. Het is daarom belangrijk dat zij dat ook kunnen blijven deelnemen en niet worden uitgesloten. Is inclusiviteit een belangrijke pijler in jouw organisatie? Zorg dan vooral dat je digitaal inclusief bent.

Wat is web accessibility?

In 2022 waren er in de EU ongeveer 135 miljoen mensen met een handicap en in Nederland 4 miljoen.  Web accessibility zorgt ervoor dat je ook deze mensen bereikt en niemand buitensluit. Dat heeft ook voordelen voor jou. Je loopt geen potentiële bezoekers mis en je bent beter vindbaar in zoekmachines. Zo zijn bijvoorbeeld goede alternatieve teksten bij afbeeldingen handig voor slechtzienden, maar zorgt het ook voor een betere ranking in Google. En betere vindbaarheid betekent meer bezoekers.

European Accessibility Act

De European Accessibility Act is opgesteld om online producten en diensten voor alle Europeanen toegankelijk te maken. In Nederland is er op dit moment alleen een wettelijke verplichting omtrent digitale toegankelijkheid voor (semi-)overheidsinstellingen.

Vanaf juni 2025 gaat de EAA van kracht. Die wetgeving is gemaakt door de Europese Commissie en geldt voor alle EU lidstaten.

De EAA is van kracht op deze producten en diensten:

 • Computers en besturingssoftware 

 • E-books 

 • Webshops

 • Pinautomaten, ticketservices en incheckmachines 

 • Smartphones

 • TV-apparatuur met betrekking tot digitale televisiediensten 

 • Telecommunicatiediensten, zoal de apps en websites van je provider 

 • Audiovisuele mediadiensten, zoals Netflix, Videoland en Spotify 

 • Online en offline diensten die te maken hebben met transport, zoals kaartjesautomaten, apps en websites 

 • Alle financiële diensten, zoals internetbankieren 

 

De EAA stelt dat alle producten die vanaf juni 2025 gepubliceerd worden, moeten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Niet met terugwerkende kracht. Voor webshops betekent dit dus niet dat alle webshops moeten voldoen, maar alleen de webshops die vanaf 2025 gepubliceerd worden. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het met doorontwikkeling van bestaande sites zit, maar het is raadzaam om hier wel op voor te sorteren. De EU heeft nog drie jaar om dit verder te definiëren.

Je kunt er al van uit gaan dat Google hier ook zijn ranking op zal wijzigen, het algoritme van Google verandert altijd mee met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetten en regelgeving.

Universele richtlijnen en principes voor toegankelijkheid

Voor de bouw van toegankelijke websites zijn universele richtlijnen ontwikkeld: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De WCAG geeft voorschriften voor de gebruikte technieken, het design en de content en baseert zich op vier principes:

1. Waarneembaarheid

De content, navigatie, formulieren, links en de zoekfuncties moeten voor iedereen ‘waarneembaar’ zijn. Ook voor mensen die blind (m.b.v. een voorleesfunctie) of doof (m.b.v. beschrijvingen van het geluid) zijn.

2. Bedienbaarheid

Niet iedereen kan met een muis door een website klikken. Een website moet dus ook met het toetsenbord te bedienen zijn.

3. Begrijpelijkheid

De website moet begrijpelijk zijn. Zowel qua taal als bijvoorbeeld de begrijpelijkheid van een gebruikersinterface.

4. Robuustheid

De techniek achter de website moet goed in elkaar zitten.

Hoe bouwt Bitfactory toegankelijke websites en applicaties?

Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel om over na te denken bij het ontwikkelen van een website of applicatie. Of je nu besluit om wel of niet aan WCAG richtlijnen te voldoen en in welke mate, het is belangrijk dat je dat direct bij start van de ontwikkeling in overweging neemt. Achteraf het design en de basis van je website aanpassen kost namelijk meer tijd en is daarmee kostbaarder. Wij adviseren je hierover tijdens het hele ontwikkelproces. Daarbij kijken we naar drie elementen: design, techniek en content.

Design

Tijdens ontwikkeling van het design en de front-end denken we aan zaken als:

 • Duidelijk contrast. Een hoog contrast tussen verschillende kleuren voor betere leesbaarheid.
 • Geen leidend kleurgebruik. Dat wil zeggen dat de interface ook zonder kleur begrijpelijk is, waarbij interactie-elementen ook altijd worden voorzien van tekst.
 • Consistentie in vorm en gebruik. Dit bevordert de begrijpelijkheid. Zo hebben buttons die er hetzelfde uitzien ook altijd dezelfde functie.
 • Geen verborgen tekst. Belangrijke tekst is altijd zichtbaar en niet alleen wanneer de gebruiker met de muis of cursor over een element beweegt.
 • Goede leesbaarheid. Ook wanneer bijvoorbeeld ouderen een groter lettertype hebben ingesteld moeten alle teksten goed leesbaar zijn zonder dat de hele lay-out verspringt.
   
Techniek

In de code houden we onder andere rekening met onderstaande aandachtspunten:

 • Geschikte code voor screenreaders. Door een duidelijk onderscheid tussen HTML en styling te maken, kan de content op een begrijpelijke manier worden voorgelezen.
 • Bewegende elementen. Denk aan een slider, moeten handmatig gepauzeerd kunnen worden zodat gebruikers alle tijd hebben om de content tot zich te nemen.
 • Geen wilde, flitsende animaties. Dit kan een epileptische aanval opwekken bij gebruikers met een neurologische aandoening.
Content

Wij adviseren contentmanagers om bewust te zijn van:

 • Een consistente pagina-opbouw. Gebruik headers altijd in een logische volgorde (h1, h2) voor een duidelijke hiërarchie en goede leesbaarheid voor screenreaders.
 • Het gebruik van goede alternatieve teksten bij afbeeldingen. Hierdoor lezen screenreaders ook afbeeldingen voor en kunnen gebruikers met een visuele beperking de content beter duiden.
 • Ondertiteling en audiodescriptie. Zorg voor ondertiteling van je video's en biedt audiodescriptie bij audiofragmenten zoals podcasts.
 • Maak je downloads DigiToegankelijk. Bied je PDF downloads aan op je website? Zorg dan dat deze documenten ook voldoen aan DigiToegankelijkheidseisen op het gebied van lettertypes, kleur en contrast.
 • Begrijpelijke taal. Bedenk goed wie je aanspreekt en wat het kennisniveau van je gebruikers is. Dat klinkt logisch, maar we zien bijvoorbeeld nog vaak onvriendelijke formulieren. Wijs gebruikers stapsgewijs de weg in lange formulieren en maak hen met vriendelijke teksten attent op onjuist ingevulde velden. Vermijd termen als ‘Valideren’ in buttons en gebruik in plaats daarvan ‘Controleer mijn gegevens’.

Hoe toegankelijk is jouw website?

Uiteraard is het helemaal afhankelijk van jouw doelgroep en ambities tot op welk niveau je toegankelijkheid wil toepassen. Of je website, applicatie of klantportaal toegankelijk genoeg is, kun je toetsen aan de hand van de WCAG richtlijnen. Ook tijdens de ontwikkeling van een nieuwe website of applicatie gebruiken wij prototypes voor het testen van usability en het toetsen van UX design. Door goed te testen kom je te weten waar gebruikers tegenaan lopen en kun je optimaliseren waar nodig.

Meer weten over toegankelijkheid? Bel of kom langs! Wij kunnen vrijblijvend een scan doen en adviseren over welke aanpassingen er nodig zijn.

Ook toegankelijke websoftware?

Kom eens langs om kennis te maken!

Contact